Lisbjergalteret

Baggrund

Inspirationskilden til projektet er Det gyldne Alter fra Lisbjerg kirke fra ca. 1136.
Alteret opbevares på Nationalmuseet og betragtes som et af museets fineste klenodier.

Ud over madonna med barnet og Kristus på korset består altret af en række kvindefigurer, der symboliserer dyderne: fred, håb, tro, tålmodighed, kærlighed og beskedenhed.

Er dyderne stadig værdifulde i dag, eller har vi behov for nye åndelige byggesten?

Hvad er moderne dyder, og har de overhovedet sammenhæng med dem, alteret i Lisbjerg viser os?

Det belyser rethink DYDER gennem foredrag, kunst, undervisning og samtale.

Læs om Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad.

Besøg rethink DYDERs Facebook side.