Projektet “rethink DYDER” gentænker dyderne
gennem foredrag, kunst, undervisning og samtale.

Om rethink DYDER

I 2017 er Aarhus Europæisk Kulturhovedstad.
Temaet er “Rethink” – gentænk!
Det handler om at tænke åbent og anderledes,
videreudvikle og forny.

Tanken om dyder går tilbage til den græske antik
ca. 400 år før Kristus.
En dyd er en god karakteregenskab, f.eks. mod, visdom, ærlighed og retfærdighed.

Tanken var – og er – at hvis man tilegner sig disse karakteregenskaber, får man et godt liv.
Og oven i; det smitter af på samfundet.
For dyderne virker til “… samfundslivets fremme og bevarelse”, som det hed i Salmonsens leksikon fra det 19. århundrede.