Hans-Jørgen-Frederiksen-min

Hans Jørgen Frederiksen,
lektor i kunsthistorie

Dyderne i billedkunsten
6. april 2017

Med udgangspunkt i de allegoriske fremstillinger af dyder på Lisbjergalteret fra omkring1140 blev der præsenteret en række eksempler på billedkunstneriske fortolkninger af især De syv Kardinaldyder fra den ældste kristne kunst og frem til nutiden.

Ofte ses de i samspil med De syv Dødssynder f.eks. på gotiske katedralers portaludsmykninger og i Giottos berømte freskomalerier i Padova.

I foredraget blev dyderne tolket i de specifikke sammenhænge, hvori de optræder.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Søren Østergaard
Leder af center for Ungdomskultur

28. februar 2017
Ungdomskultur

Søren Østergaard holdt et oplysende og engagerende foredrag, hvor han sammenlignede nutidens unge med forældrene, da de var unge.

I foredraget blev der givet gode eksempler på, hvordan og hvorfor voksne skal blive bedre til at udfordre unge til reflekteret ulydighed.

Rune-Engelbreth-Larsen-min-1024x727

Rune Engelbreth Larsen
Idéhistoriker og forfatter

25. januar 2017
Er politisk arrogance blevet normen på bekostning af tålmodig omtanke?

Beskedenhed og tålmodighed glimrer ved deres fravær som dyder i dansk politik, hvor alt skal gå lynhurtigt.

Stramninger følger på stramninger, før man ved noget om effekterne af de forrige stramninger, og forringelser af de lediges vilkår følger på forringelser.

Samtidig er der ingen grænser for selvbegejstringen over danskhed og dansk kultur, hvor danske politikere ynder at tale fra et overlegenhedsståsted.

Har vi glemt at standse op og tålmodigt og beskedent reflektere over, hvor samfundet er på vej hen – og hvor vi gerne VIL hen?

naveed baig

Naveed Baig
Imam og projektleder

24. november 2016
Er der plads til islamisk
dydsetik i Danmark?

I disse tider er muslimer presset i Vesten, hvor udfordringer som ekstremisme, flygtningekrisen og den økonomiske usikkerhed præger diskursen og lovgivning.

Har muslimer overhoved overskud til at bidrage tilen dydsetik i Danmark i dag?

De muslimske dyder som retfærdighed, retskaffenhed og eksemplarisk opførsel har altid været de bærende elementer for muslimer.

Hvis dydsetikken kan styrke sammenhængskraften i samfundet, så skal den være rummelig og må have alle med om bordet.

Anne Marie Pahuus

Anne Marie Pahuus
forfatter og filosof

12. oktober 2016
Kærlighed: en romantisk kliche
eller en nødvendig dyd?

Dyder er både dygtighed, omhu og evnen til at lægge sjæl i tingene.

Kærligheden er interessant, fordi den både er noget, vi modtager og noget, vi vælger.

Kærlighed er både den dybe accept, det erotiske begær og længsel og smerteligt savn.

I foredraget dykkede vi ned i kærlighedens historie og i kunstens fremstilling af kærligheden for at blive klogere på kærlighed som en vej til lykken.

Kjeld-Holm-grå

Biskop emeritus Kjeld Holm

6. september 2016
Kristendommens syn på dyderne
– er dyderne samfundets kit i dag?

Kjeld Holm beskæftigede sig med, om kristne dyder som næstekærlighed og tilgivelse forholder sig til samfundsmoralen i dag.

Kan kristne dyder overhovedet komme til orde i et konkurrencesamfund og en nutid præget af angst for de fremmede, og med stort fokus på selvudvikling og selvspejling?

Og kan kirke og kristendom overleve, hvis den udelukkende opleves som et modbillede til samfundsmoralen?