madspildVærkstedet om madspild for 6. til 9. klasse

 

 

Lisbjergskolen
sydede af dyder

Uge 44 sidste år var Kreativ uge for 3-9 klasse på Lisbjergskolen.

Eleverne fik fælles afsæt i mandagens oplæg om henholdsvis Lisbjerg Kirkes gyldne alter og en kort historisk gennemgang af dydernes opståen og historie – samt refleksion over dydernes betydning i dag.

I løbet af hele ugen arbejdede eleverne med dyderne i en række forskellige værksteder.

Scroll nedad siden og se de mange projekter.

hold-med-masker

blaa-maske“Maske-holdet”

Værksteder for 3. til 5. klasse


Tegneserier – laves ud fra dyderne

Broderi af stort og småt/street art – alle dyder

Skulptur – byg af skrot.
En samles til figur som viser flere (alle?) dyder

Fotografi og små tekster, digte eller
historier om dydernes betydning

Altertavle med dyderne

Masker, som symboliserer
forskellige dyder / sindsstemninger

der-forklares-om-projektet-madspild-maadeholdProjekt om madspild

dyder-gaar-you-tube-med-journalistisk-applausFilmiske dyder

reportageholdetSprogligt værksted

the-7-daily-virtues-lisbjerg-skolens-avis-om-dyderFærdigproduceret avis

Værksteder for 6. til 9. klasse


Madspil
Afdækker begrebet og præsenterer en kampagne mod madspil (mådehold).

Spiludvikling
Dilemma, brætspil og computerspil, udvikling.

På jagt efter dyderne
Ud fra LOCs Melancholia skal der laves initiativer til, hvorledes man med udgangspunkt i dyderne kan arbejde for en bedre verden/lokalsamfund eller skole.

Filmiske dyder
Eleverne skal producere en kortfilm med udgangspunkt i en af dyderne.

Flygtningesituationen
Der arbejdes med den aktuelle situation samt med at samle penge ind til projekter.

Engelsk avis
Eleverne producerer en engelsk avis om de 7 dyder, samt reportager fra de enkelte værksteders arbejde med dyderne.

Sprogligt værksted
Eleverne arbejder med et produkt; film, sang, dramastykke, eller andet der omhandler dyderne og som foregår på fremmedsprog (tysk eller engelsk).