Følgende kunstnere deltager i vandreudstillingerne
Susanne Butcher, Heidi Fisker, Conny Bredahl, Alice Kops, Ester Haderup Kristensen, Vibeke Bro, Marianne Arlund Jensen, Heidi Fisker, Tine Keller, Tahir Mirza, Martin Knabe Weebly og Wasim Kiwan.

Udstillinger

Flere 30 kunstnere – amatører og professionelle –
og skoleelever deltager i projekt rethink DYDER med udstillinger i sognegårde og det offentlige rum.

Se mere om alle kunstnerne og deres refleksioner over dyderne i dette katalog: